HomeProjelerimiz

Projelerimiz

Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi

Devam Eden Projeler

Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi, Uzman Psikolog Defne Aruoba Akpınar tarafından ilkokul çağındaki öğrencilerin bilişsel ve sosyal becerilerini artırmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

Bilişsel Beceri Çalışması, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğünün destekleyici tedavi sürecinde; öğrencilerin akademik performansını artırıcı, ders çalışmasını, ödev yapmasını, sınavlara hazırlanmasını destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Amaç, bilişsel becerilerin eksikliğinden kaynaklanan akademik, sosyal ve duygusal problemlerin üstesinden gelmektir.

Bilişsel Beceri çalışmasının temeli, nöroplastisiteye (esnek beyin kavramı) dayanmaktadır. Nöroplastisite, beynin geliştirilebilir olduğuna ve bu gelişimin yaşam boyu devam ettiğine işaret eder. Çalışmanın içeriği, bilişsel gelişimi destekleyici zihinsel egzersizlerden ve oyunlardan oluşmaktadır. Çalışma sonunda öğrencilerin bilişsel becerilerinde gelişme ve buna paralel olarak da eğitim hayatı başarılarında artış gözlenmektedir.

Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar 35 proje gerçekleştirilmiş, 172 gönüllü ve binden fazla öğrenciyle biraraya gelinmiştir.

Geçmiş Projeler

BiBiBox

Beyin ve Zekâ Geliştirici Etkinlik Kutusu

BiBi ismini Bilişsel Beceriler‘den alır. “BiBiBox”larda 5 temel bilişsel beceriyi güçlendiren eğlenceli beyin egzersizleri ve çocuklarımızın öz farkındalıklarını geliştirerek onlara psikolojik sağlamlık kazandıran yaratıcı oyunlar bulunur.

Beyni güçlendirmenin en iyi yolu onu eğlendirirken zorlamaktır. Tıpkı spor esnasında kasların gelişmesi gibi, Bilişsel Beceri egzersizleri yaparken beyindeki sinir hücreleri kuvvetlenir, ve hatta sayıları artar! Gelişmiş bir beyin, sağlam bir psikoloji ve öz farkındalık ile birleştiğinde öğrenme daha hızlı ve etkin olur. Böylece çocuklarımız derslerine bilinçle sarılır ve öğrenmenin zevkini hissederler. Ödev yapmak, öğretmeni dinlemek, kitap okumak, “mecburiyet” değil eğlence haline gelir.

BiBiBox’lar Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi’nin kapsamını genişletmek amacıyla 20xx yılında hayata geçirilmiştir. Şu an aktif olarak satışı bulunmayan ve fiziksel olarak erişilemeyen BiBiBox’ların, yenilenen içeriğiyle tekrar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Dikkat kutusundaki çalışmalar, çocuğunuzun sınav esnasında, ödev yaparken, ders dinlerken dikkatlerini toplama becerisini arttırır. 

Kutumuzda etkinliklerimiz dışında, 

 • Defter 
 • Anahtarlık 
 • Stickerlar 
 • Bez Çanta 
 • Tohumlu Kalem 
 • Diğer kutularımızın tanıtıcı broşürleri bulunmaktadır. 

Hafıza kutusundaki çalışmalar, bilginin etkin bir biçimde uzun süreli hafızaya aktarılmasını sağlar. Çocuğunuzun akademik başarısı ile doğrudan ilişkilidir. 

Kutumuzda etkinliklerimiz dışında, 

 • Defter 
 • Anahtarlık 
 • Stickerlar 
 • Bez Çanta 
 • Tohumlu Kalem 
 • Diğer kutularımızın tanıtıcı broşürleri bulunmaktadır. 

Eşleştirme kutusundaki çalışmalar, birden fazla becerinin aynı anda kullanılmasını sağlayarak çocuğunuzun işlemleme hızını arttırır. 

Kutumuzda etkinliklerimiz dışında, 

 • Defter 
 • Anahtarlık 
 • Stickerlar 
 • Bez Çanta 
 • Tohumlu Kalem 
 • Diğer kutularımızın tanıtıcı broşürleri bulunmaktadır. 

Ayrıştırma kutusundaki çalışmalar, problem çözerken birçok uyaran arasında sadece gerekli olanı ayırt edebilmeyi ve ona odaklanabilmeyi sağlar. 

Kutumuzda etkinliklerimiz dışında, 

 • Defter 
 • Anahtarlık 
 • Stickerlar 
 • Bez Çanta 
 • Tohumlu Kalem 
 • Diğer kutularımızın tanıtıcı broşürleri bulunmaktadır. 

Odaklanma kutusundaki çalışmalar, çocuğunuza tek bir probleme, derse, konuya derinlemesine konsantre olma becerisi kazandırır. 

Kutumuzda etkinliklerimiz dışında, 

 • Defter 
 • Anahtarlık 
 • Stickerlar 
 • Bez Çanta 
 • Tohumlu Kalem 
 • Diğer kutularımızın tanıtıcı broşürleri bulunmaktadır. 

Junior kutusundaki çalışmalar, çocuğunuzun bilişsel becerilerini keşfetmesini ve geliştirmesini sağlayarak örgün eğitime sağlam bir temel oluşturur. 

Kutumuzda etkinliklerimiz dışında, 

 • Defter 
 • Anahtarlık 
 • Stickerlar 
 • Bez Çanta 
 • Tohumlu Kalem 
 • Diğer kutularımızın tanıtıcı broşürleri bulunmaktadır.