0
Proje
0 +
Saat
0
Gönüllü
0 +
Çocuk

Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi

Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi, Uzman Psikolog Defne Aruoba Akpınar tarafından kurulmuştur. Projenin amacı, ilkokul çağındaki öğrencilerin bilişsel ve sosyal becerilerini artırmaktır. Bilişsel Beceri Çalışması, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğünün destekleyici tedavi sürecinde; öğrencilerin akademik performansını artırıcı, ders çalışmasını, ödev yapmasını, sınavlara hazırlanmasını destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Amaç, bilişsel becerilerin eksikliğinden kaynaklanan akademik, sosyal ve duygusal problemlerin üstesinden gelmektir. Çalışmanın temeli, nöroplastisiteye (esnek beyin kavramı) dayanmaktadır. Nöroplastisite, beynin geliştirilebilir olduğuna ve bu gelişimin yaşam boyu devam ettiğine işaret eder. Çalışmanın içeriği, bilişsel gelişimi destekleyici zihinsel egzersizlerden ve oyunlardan oluşmaktadır. Çalışma sonunda öğrencilerin bilişsel becerilerinde gelişme ve buna paralel olarak da eğitim hayatı başarılarında artış gözlenmektedir.

Projeyi Yürüten Kurum ve Ana Destekçisi

Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi (BBSSP), Muzaffer Akpınar Vakfı (MAV) desteği ile, Mind+More Psikolojik Danışmanlık psikologları tarafından yürütülmektedir.

Mind+More Psikolojik Danışmanlık

Mind+More, çocuklarımızın zihin gücünü artırmak ve onlara psikolojik sağlamlık kazandırmak amacıyla, bilimsel gelişmeleri yaratıcı çözümlerle birleştirerek toplum yararına çalışan bir sosyal işletmedir. Bilişsel Beceri çalışmasının tüm eğitim ve içerik hazırlama sürecini projemizin kurucusu olan Uzman Psikolog Defne Aruoba Akpınar ve ekibindeki psikologlar yönetmektedir. Bilişsel Beceri çalışmalarında, merkezimiz "Proje Ortaklarımız" sekmesinden izleyebileceğiniz kurumlarla anlaşma sağlanması sonrasında, Bilişsel Beceri çalışmasını bu kurumun talebi ve ihtiyacına göre, yeniden dizayn etmektedir.

Muzaffer Akpınar Vakfı

Vakıf, kurulduğu 1980 yılından bu yana hastalara ilaç, yiyecek, giyecek ve yakacak yardımı yapmış, öğrencilere karşılıksız burs vermiştir. Okul, anaokulu, hastane, sağlık ocağı, klinik, derslik, park, sosyal tesis, öğretmen lokali, halk kütüphanesi, halk eğitim merkezi, anne çocuk sağlığı ve nüfus planlama merkezi binaları yaparak eğitim ve sağlık alanlarında önemli katkılar sağlamıştır. 2016 yılından buna yana Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi'ne destek vererek eğitimde içerik çalışmalarına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Bilişsel Beceri Çalışmasının Özellikleri

Birebirdir

Her öğrenci kendi eğitmeni ile bir ders saati boyunca birebir çalışır. Bu şekilde her öğrenci ile yakından ilgilenilme fırsatı sağlanmış olur.

Şaşırtır

Çalışma süresince etkinlikler arasında hızlı bir geçiş vardır. Öğrencinin çalışmadan sıkılmasına fırsat vermeden diğer çalışmaya geçilir.

Sınırları Zorlar

Çalışma içeriği, zorluk seviyeleri her seansta gittikçe artan bilişsel beceri egzersizlerine dayanır ve egzersizler öğrenciyi konfor alanından çıkararak sınırlarını zorlar.

Akademik Değildir

Çalışmanın amacı bilginin öğretilmesi değil bilgiyi işlemek için gereken bilişsel becerilerin güçlendirilmesidir. Böylece akademik bilgiden uzak akılda kalıcı yöntemler uygulanır.

Dinamik ve Eğlencelidir

Çalışma süresince temponun hiç düşmediği bir ortam yaratılır. Program içerik kutu oyunları ile zenginleştirilmiş ve eğlenceli hale getirilmiştir.

Kişiye Göre Düzenlenir

Her öğrenci kendi eğitmeni ile bir ders saati boyunca birebir çalışır. Bu şekilde her öğrenci ile yakından ilgilenilme fırsatı sağlanmış olur.

Bilgiyi İşler

Bilgilerin alımı, işlenmesi, depolanması ve geri getirilmesi sürecine dayanır. Bilişsel Beceri egzersizleri ile bu süreç daha kolay işler.

Anında Geri Bildirim Sağlar

Çalışma birebir gerçekleştirilir. Yapılan hatalar anında düzeltilir, konfor alanlarından çıkmaları için eğitmen tarafından desteklenirler.

Gönüllü Eğitimi

Bilişsel Beceri Projesi
Gönüllü Eğitimi

Gönüllü Eğitimi

Bilişsel Beceri Projesi
Gönüllü Eğitimi

Bilişsel Beceri Projesi

SGDD-ASAM

Bilişsel Beceri Projesi

SGDD-ASAM

Bilişsel Beceri Projesi

Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği

Bilişsel Beceri Projesi

Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği

GÖNÜLLÜLERİMİZin yorumları

GÖNÜLLÜmüz OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Seninle daha çok çocuğa destek olabiliriz!

BİLİŞSEL BECERİ PROJESİ EKİBİ

Muzaffer Akpınar Sos. Yard. Vakfı Başkanı
Uzman Psikolog, Mind+More Kurucu Başkanı
Genel Koordinatör
Psikolog, STK Sorumlusu
Psikolog, Atölye Sorumlusu
Akademik Destek Sorumlusu
Psikolog, STK Sorumlusu
Psikolog, İdari İşler Sorumlusu
Psikolog, ARGE Sorumlusu
Uzman Psikolog, Eğitim Koordinatörü