HomeBilişsel BecerilerBilişsel Beceri Çalışmaları

Bilişsel Beceri Çalışmaları

Bilişsel Beceri Çalışmasının İçeriği ve Akışı

Bilişsel Beceri çalışmasının içeriği bilişsel gelişimi destekleyici zihinsel egzersizlerden ve oyunlardan oluşmaktadır. Grubun durumuna göre, 20-40 adet egzersizden oluşan bu çalışmada egzersizler; öğrencilerin dikkat, hafıza, odaklanma, mantık ve akıl yürütme gibi bilişsel becerilerine odaklanır ve çalışma her öğrenciyle birebir yapılır. Dinamik ve eğlencelidir. Çalışmanın her seansında bu egzersiz paketinden uygulamalar yapılır ve her egzersiz kendi içinde giderek zorlaşır. Çalışma, her öğrenci için haftada 2 gün ve her gün için 1 saatten oluşmak üzere toplamda 10 hafta/20 seans/20 saat olacak şekilde planlanır.

Bilişsel Beceri Çalışması Kimler Tarafından Uygulanır?

Bilişsel Beceri çalışması uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Proje kapsamında çalışan psikologlar üniversitelerin Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun ve alanında uzman kişilerdir.

Projede çalışan uzman psikologlara Defne Aruoba Akpınar tarafından üç gün süren teorik ve pratik eğitim verilir ve psikologlar projenin tüm sürecinde süpervize edilir.

Bilişsel Beceri Çalışmasının Faydaları

01

Öğretmenlere Neler Kazandırır?
 • Çocuklarımızda, hızı artmış bir öğrenme süreci ve okul başarısında artış,
 • Sınıfta daha motive ve etkin ders dinleme,
 • Sınıf içinde işbirliğinde artış ve,
 • Çocuklarımızın okul çevresiyle sosyal iletişiminde iyileşme,
 • Öz-farkındalıklarının artışı,
 • Olumlu davranışlara yönelme eğiliminde artış

02

Velilere Neler Kazandırır?
 • Çocuklarımızın ev ödevlerini hızlı bitirmesini sağlama,
 • Ev ödevlerini yapmadaki konsantrasyonlarının artması,
 • Özgüvenlerinde artış ve,
  Sorumluluk alma isteklerinin artması ile,
 • Okul başarısının ve sosyal uyumluluğun artması

03

Projede Çalışan Psikologlara Neler Kazandırır?
 • Bilişsel ve mesleki alanda gelişim,
 • Çocuklarla birebir çalışma,
 • Sosyal Sorumluluk bilinci artışı,
 • Fırsat verme, sabırlı olma, istikrarlı davranma, öğrencinin gerçeğine uyum sağlayabilme gibi pedagojik beceri gelişimi

Öğretmen ve Veli Görüşleri

2016 yılında uygulanan pilot projenin sonunda öğretmen ve velilerle yapılan anketler sonucunda Bilişsel Beceri Çalışması uygulanan öğrencilerde gözlemlenen gelişimler şu şekildedir:

Öğretmenlere Göre

Velilere Göre