NÖROPLASTİSİTE KAVRAMI NEDİR?

Beyin gelişimine katkı sağlayacak bir yaşam tarzıyla, nöronların (sinir hücrelerinin) güçlenmesini ve beyindeki iletişimlerinin artmasını ve hatta artan iletişim ile birlikte nöronlarımızın sayılarının dahi artmasını sağlayabiliriz. Yani, beynimize sadece duygu düşünce ya da hareket bazında değil, organ olarak etki edebiliriz.

Bu muhteşem beceriye ‘Nöroplastisite’ denir. Beyin tıpkı bir plastik gibi esneyebilir ve gelişimi yaşam boyu devam edebilir. Üstelik kaç yaşında olursanız olun, bu kazanımı sağlamak sizin elinizde… 

BİLİŞSEL BECERİLER NELERDİR?

Temel Bilişsel Beceriler:

 • Dikkat
 • Odaklanma
 • Depolama
 • Ayrıştırma
 • Kaynaştırma

Üst Düzey Bilişsel Beceriler (Yürütücü İşlevler):

 • Karar Verme
 • İşlemleme Hızı
 • Problem Çözme
 • Duygu Regülasyonu
 • Akıl ve Mantık Yürütme

NEDEN BİLİŞSEL BECERİ?

 • Beynimiz hayatın her alanında bilişsel becerileri kullanarak dışarıdan gelen bilgileri ele alır ve işler. Yani, dışarıdan gelen bilgileri kullanabilme gücümüzü, bilişsel becerilerimiz belirler.
 • Bilişsel becerilerimizden bir veya birkaçı yeterli şekilde çalışmadığı zaman; yeni şeyler öğrenmek, problem çözmek, zorlu zihinsel aktivitelerin üstesinden gelmek zorlaşır. Çünkü beynimiz bir bütün olarak çalışır ve bir performans sergilerken birçok bilişsel beceriye aynı anda ihtiyaç duyar.
 • Bilişsel Beceri(BB) çalışması, beyni yoğun egzersizlerle uyararak var olan sinir bağlarını güçlendirir ve yeni bağlar oluşmasını sağlar. Böylelikle; dikkat, hafıza, konsantrasyon ve işleme hızı artar. Düşük akademik performans, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi problemlerde gelişme sağlar.
 • BB çalışması, sürdürülebilir ve aktarılabilir. Yani, çalışma kazanımları öğrencinin gündelik ve akademik hayatına transfer olur. Böylelikle, okul sistemiyle beraber müdahalenin etkisi de devam eder.
 • BB çalışması, öğrencilere gelişim zihniyeti aşılar. Böylelikle öğrenciler zorluklar karşısında pes etmek yerine gelişim odaklı ilerler. Bu da psikolojik sağlamlık ve öz güven kazandırarak, onların duygusal gelişim alanında da güçlenmesini destekler.
 • Yoğun bilişsel egzersizlere ek olarak, BB çalışması çok sayıda iletişim ve ilişki güçlendirici oyundan oluşur. Öğrenciler hem bu oyunlar hem de birebir gönüllüler ile kurdukları ilişki sayesinde, sosyal anlamda güçlenerek daha uyumlu ve kendi ile barışık bireyler haline gelir.

Öğretmenlere Neler Kazandırır?

 • Çocuklarımızda, hızı artmış bir öğrenme süreci ve okul başarısında artış,
 • Sınıfta daha motive ve etkin ders dinleme,
 • Sınıf içinde işbirliğinde artış ve,
 • Çocuklarımızın okul çevresiyle sosyal iletişiminde iyileşme,
 • Öz-farkındalıklarının artışı,
 • Olumlu davranışlara yönelme eğiliminde artış

Velilere Neler Kazandırır?

 • Çocuklarımızın ev ödevlerini hızlı bitirmesini sağlama,
 • Ev ödevlerini yapmadaki konsantrasyonlarının artması,
 • Özgüvenlerinde artış ve,
 • Sorumluluk alma isteklerinin artması ile,
 • Okul başarısının ve sosyal uyumluluğun artması

Gönüllülere Neler Kazandırır?

 • Bilişsel ve mesleki alanda gelişim,
 • Çocuklarla birebir çalışma,
 • Sosyal Sorumluluk bilinci artışı,
 • Fırsat verme, sabırlı olma, istikrarlı davranma, öğrencinin gerçeğine uyum sağlayabilme gibi pedagojik beceri gelişimi

Öğretmen ve Veli Görüşleri

2016 yılında uygulanan pilot projenin sonunda öğretmen ve velilerle yapılan anketler sonucunda Bilişsel Beceri Çalışması uygulanan öğrencilerde gözlemlenen gelişimler şu şekildedir:

Öğretmenlere Göre

 • İşbirliği
 • iletişim
 • Derse katılım
 • Öğrenme motivasyonu
 • Uzun süreli dikkat

Velilere Göre

 • Özgüven
 • Ödev bitirme hızı
 • Sorumluluk alma