Denizli Güzel Sanatla Lisesi’nin Müzik Bölümü’ni birincilikle bitirdikten sonra 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında eğitimine devam etmiş ve şu anda tez dönemindedir. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile danışanlar görmektedir.

Üniversite döneminde okulun Psikoloji Kulübü ve Çocuk Çalışmaları Birimi’nde(ÇOÇA) gönüllü çalışmalarında yer almıştır. Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri Vaka ve Psikoloji Test Departmanı’nda çocuklara ve yetişkinlere testler uyguladı. Medical Park Hastanesi Psikiyatri bölümünde asistanlık yapmış ve Lape Hastanesi’nde Klinik Psikoloji vakaları gözlemlemiştir. Tohum Otizm Vakfı’nda gönüllü çalışmalarda bulunmuş, Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı’nda ‘’Araştırma Atölye’si’’ sınıf yöneticiliği yapmıştır. Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Projesi kapsamında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu süpervizörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi Çocuk İstismarı Eğitimi’ne katılmıştır. Genç Hayat Vakfı ile Soma’da Travma Eğitimi’nde co-psikologluk yaptı. Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşen, grup terapisi ve yaratıcı drama atölyelerine katılmıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden 1.5 yıl psikodrama eğitimi aldı. MMPI uygulayacı sertifikası bulunmaktadır. Karaköy Rotaract Kulübü Toplumsal Hizmet Komite Başkanlığı yapmıştır. APT onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’ni Reyhana Seedat süpervizörlüğünde tamamladı.

Halen bilişsel beceri, dikkat, hiperaktivite, öğrenme bozuklukları üzerine eğitimler almaya devam etmekte ve Mind and More Danışmanlık Merkezi’nde Atölye Koordinatörü ve Psikolog olarak çalışmaktadır.