Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam burslu olarak tamamlamıştır.  Yüksek lisans eğitimine Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı Çocuk-Ergen Alt Dalı’nda devam etmektedir ve tez döneminde bulunmaktadır.

Lisans eğitimi sırasında Yapı Kredi Bankası ve Enerjisa Enerji Üretim A.Ş’nin İnsan Kaynakları Departmanlarında uzun dönemli stajlar yapmıştır. 2012-2015 yılları arasında SosyalBen Vakfı’nın dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarla yürüttüğü saha çalışmalarında Gönüllü İlişkileri Koordinatörü ve Müzik Atölyesi Eğitmeni olarak gönüllü çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017-2019 yılları arasında Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesinde gönüllü eğitmen olarak yer almıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nden Çocuk Değerlendirme Testleri (AGTE, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durumu Ölçekleri) ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği’nden Denver II Gelişimsel Tarama Testi eğitimlerini almıştır. Moxo Dikkat Testi eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi tarafından verilen CAS (Cognitive Assessment System) eğitimini almıştır. Dr. Reyhana Seedat tarafından verilen APT (Association of Play Therapy) onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır.

Çocuklar, ergenler ve aileleri ile ağırlıklı olarak Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerini kullanarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, sınav kaygısı ve performans geliştirme gibi konularda çocuklarla Bilişsel Beceri çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.