Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğtimine Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı Çocuk-Ergen Alt Dalı’nda devam etmektedir ve tez döneminde bulunmaktadır.

Lisans eğitimi sırasında Yapı Kredi Bankası ve Enerjisa Enerji Üretim A.Ş’nin İnsan Kaynakları Departmanlarında uzun dönemli stajlar yapmıştır. 2012-2015 yılları arasında SosyalBen Vakfı’ının dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarla yürüttüğü saha çalışmalarında Müzik Atölyesi Eğitmeni olarak gönüllü çalışmıştır. 2017-2019 yılları arasında Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesinde gönüllü eğitmen olarak yer almıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nden Çocuk Değerlendirme Testleri (AGTE, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durumu Ölçekleri) ve Denver II Gelişimsel Tarama Testi eğitimlerini almıştır. Moxo Dikkat Testi eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi tarafından verilen CAS (Cognitive Assessment System) eğitimini almıştır. Reyhana Seedat tarafından verilen APT (Association of Play Therapy) onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır.

Çocuk ve ergenlerle ağırlıklı olarak Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerini kullanarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, sınav kaygısı ve performans geliştirme gibi konularda çocuklarla Bilişsel Beceri çalışmaları yapmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.