Bilişsel Beceriler Nelerdir?

 • Dikkat: Odaklanma/konsantrasyon
 • Kısa Süreli Bellek: Geçici bilgi (yönerge)
 • Uzun Süreli Bellek: Depolama ve geri çağırma (formül, çarpım tablosu)
 • İşlem Hızı
 • Görsel ve İşitsel İşlemleme: Ayırt etme, birleştirme, benzetme
 • Mantık ve Akıl Yürütme: Muhakeme, problem çözme
  (eskiyi yeniye uyarlama)

Bilişsel Beceri Çalışmasının Özellikleri

 • Birebirdir
 • Akademik Değildir
 • Bilgi Öğretmek Yerine Bilgiyi İşlemek için Gereken Becerileri Güçlendirir.
 • Şaşırtır
 • Dinamik ve Eğlencelidir
 • Anında Geri Bildirim Sağlar
 • Zorluk Seviyeleri Küçük Aşamalarla Kişiye Göre Düzenlenir.

Bilişsel Beceri Çalışmasının Kazanımları

Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesinin uygulanmasının öğrenciler ve gönüllüler için birçok kazanımı vardır. Bu kazanımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Öğrencilere Neler Kazandırır?

 • Ev ödevlerini daha kısa sürede bitirme.
 • Derste daha yoğun konsantrasyon ve dikkat.
 • Sınava etkin hazırlanma.
 • Dikkat dağıtıcı uyaranları daha fazla tolere edebilme.
 • Daha uzun süre hafızada tutabilme.
 • Daha çok sorumluluk alabilme.
 • Okulla ilgili olumlu bakış açısı edinme.
 • Özgüven gelişimi ve kurallara uyma
 • Arkadaşlarıyla ve rol model alabileceği büyüklerle güvenli bir ortamda sosyalleşme.

Gönüllülere Neler Kazandırır?

 • Bilişsel ve sosyal alanda mesleki bilgi ve beceri gelişimi.
 • Çocuklarla birebir çalışmayı deneyimleme.
 • Sosyal sorumluluk bilincinin artması.
 • Fırsat verme, anlayışlı ve sabırlı olma, istikrarlı davranma, öğrencinin gerçeğine uyum sağlayabilme gibi pedagojik beceri gelişimi.

Öğretmen ve Veli Görüşleri

2016 yılında uygulanan pilot projenin sonunda öğretmen ve velilerle yapılan anketler sonucunda Bilişsel Beceri Çalışması uygulanan öğrencilerde gözlemlenen gelişimler şu şekildedir:

Öğretmenlere Göre

 • İşbirliği
 • iletişim
 • Derse katılım
 • Öğrenme motivasyonu
 • Uzun süreli dikkat

Velilere Göre

 • Özgüven
 • Ödev bitirme hızı
 • Sorumluluk alma