Bilişsel Beceri Çalışmasının İçeriği ve Akışı

Bilişsel Beceri çalışmasının içeriği bilişsel gelişimi destekleyici zihinsel egzersizlerden ve oyunlardan oluşmaktadır. Grubun durumuna göre, 20-40 adet egzersizden oluşan bu çalışmada egzersizler; öğrencilerin dikkat, hafıza, odaklanma, mantık ve akıl yürütme gibi bilişsel becerilerine odaklanır ve çalışma her öğrenciyle birebir yapılır. Dinamik ve eğlencelidir. Çalışmanın her seansında bu egzersiz paketinden uygulamalar yapılır ve her egzersiz kendi içinde giderek zorlaşır. Çalışma, her öğrenci için haftada 2 gün ve her gün için 1 saatten oluşmak üzere toplamda 10 hafta/20 seans/20 saat olacak şekilde planlanır.

Bilişsel Beceri Çalışması Kimler Tarafından Uygulanır?

Bilişsel Beceri çalışması gönüllüler tarafından uygulanmaktadır. Gönüllüler üniversitelerin Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinde okuyan 3. ve 4. sınıf lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile bu bölümlerden mezun kişilerdir.

Gönüllülere Defne Aruoba Akpınar tarafından üç gün süren teorik ve pratik eğitim verilir ve gönüllüler projenin tüm sürecinde süpervize edilir.

Öğrencilerimize kendi konularında önemli bir tecrübe kazandıran bu çalışma için, bundan sonraki dönemlerde projenin yer ve durumuna göre ,eğitimi uygun fakat öğrenci olmayan kişiler de, gerekli formasyonları tarafımızdan verilmek kaydıyla, gönüllü olarak kabul edileceklerdir.

Bilişsel Beceri Çalışmasının Faydaları

Öğretmenlere Neler Kazandırır?

 • Çocuklarımızda, hızı artmış bir öğrenme süreci ve okul başarısında artış,
 • Sınıfta daha motive ve etkin ders dinleme,
 • Sınıf içinde işbirliğinde artış ve,
 • Çocuklarımızın okul çevresiyle sosyal iletişiminde iyileşme,
 • Öz-farkındalıklarının artışı,
 • Olumlu davranışlara yönelme eğiliminde artış

Velilere Neler Kazandırır?

 • Çocuklarımızın ev ödevlerini hızlı bitirmesini sağlama,
 • Ev ödevlerini yapmadaki konsantrasyonlarının artması,
 • Özgüvenlerinde artış ve,
 • Sorumluluk alma isteklerinin artması ile,
 • Okul başarısının ve sosyal uyumluluğun artması

Gönüllülere Neler Kazandırır?

 • Bilişsel ve mesleki alanda gelişim,
 • Çocuklarla birebir çalışma,
 • Sosyal Sorumluluk bilinci artışı,
 • Fırsat verme, sabırlı olma, istikrarlı davranma, öğrencinin gerçeğine uyum sağlayabilme gibi pedagojik beceri gelişimi

Projelerimizden Görseller

Öğretmen ve Veli Görüşleri

2016 yılında uygulanan pilot projenin sonunda öğretmen ve velilerle yapılan anketler sonucunda Bilişsel Beceri Çalışması uygulanan öğrencilerde gözlemlenen gelişimler şu şekildedir:

Öğretmenlere Göre

 • İşbirliği
 • iletişim
 • Derse katılım
 • Öğrenme motivasyonu
 • Uzun süreli dikkat

Velilere Göre

 • Özgüven
 • Ödev bitirme hızı
 • Sorumluluk alma